podróże, wyprawy, relacje
ARTYKUŁYKRAJEGALERIEAKTUALNOŚCIPATRONATYTAPETYPROGRAM TVFORUMKSIEGARNIABILETY LOTNICZE
Geozeta.pl
reklama

Oman - wiza, ambasady, przepisy

Muskat     
oman
Oman - podróże do OmanuOman - mapa krajuOman - spis artykułów i galeriiOman - wiza, ambasady, przepisy wjazdowe, informacje dla kierowców, podróżowanie po kraju, przepisy celne, bezpieczeństwo, przydatne informacjeOman - aktualna pogoda, roczny opad i temperaturaOman - szczepienia, zdrowie, poradyOman - kurs waluty, przelicznik na PLN, USD, EUROOman - co zwiedzić, zabytki Listy Światowego Dziedzictwa UNESCOOman - przewodniki, mapy, atlasy
Wiza, przepisy wjazdowe
Obywatele polscy mogą otrzymać wizy w każdej placówce dyplomatycznej Omanu (naj­bliż­sza Ambasada Omanu znajduje się w Berlinie) bez konieczności uzyskania wcześniejszej zgody (promesy) władz imigracyjnych, po wypełnieniu wniosku wizowego i wniesieniu opłaty wizowej. Turyści i przedstawiciele biznesu mogą również, po wypełnieniu wniosku wizowego i wniesieniu opłaty wizowej, uzyskać wizy na wszystkich przejściach granicznych. Wizy jedno­krotne uprawniają do maksymalnie mie­sięcznego pobytu, licząc od daty wjazdu; wizy wielokrotne, ważne jeden rok, uprawniają do wielu trzytygod­niowych pobytów (między ostatnim wyjazdem a kolejnym wjazdem muszą upłynąć co najmniej 3 tygodnie). Niektóre linie lotnicze mogą jednak odmówić zabrania na pokład samolotu podróżnego bez dokumentu potwierdzającego możliwość otrzy­mania wizy na lotnisku w Maskacie (potrzebne pismo lub faks z Ambasady Omanu w Berlinie albo wydruk informacji doty­czącej zasad udzielania wiz ze strony internetowej: www.omanet.om/ english/useful/visa_new.asp). Paszport cudzoziemca ubiegającego się o wizę jednokrotną powinien być ważny przez okres co najmniej 6 miesięcy, licząc od daty uzyskania wizy (1 rok w przypadku wizy wielokrotnej). W przypadku wydawania wiz na lotnisku nie wymaga się okazania biletu powrotnego. Nie ma obowiązku wykazania się środkami pieniężnymi na każdy dzień pobytu. Nie ma ograniczeń ilościowych dotyczących zarówno wwozu, jak i wywozu środków płatniczych, chyba że ich ilość wskazuje na ewentualne pochodzenie z nielegalnych źródeł.
Informacje dla kierowców
Akceptowane jest między­na­rodowe prawo jazdy wydane w Polsce. Cudzoziemcy przeby­wający na podstawie wiz pobytowych, legitymujący się krajowym lub międzynarodowym prawem jazdy, mogą otrzymać miej­sco­we bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu.
Podróżowanie po kraju
Cudzoziemcy mogą się poruszać po kraju bez ograniczeń z wyjątkiem stref wojskowych, rejonów wydobycia ropy naftowej i gazu oraz wydobycia rud, a także zakładów energetycznych i przepompowni wody.
Bezpieczeństwo
W Omanie nie występuje większe zagrożenie przestępczością pospolitą.
Przydatne informacje
• Omańskie banki akceptują karty kredytowe i płatnicze dużych sieci, takich jak MasterCard, VISA, American Express. Założenie rachunku bankowego wymaga posiadania wizy uprawniającej do dłuższego pobytu.

• Oman jest otwarty na ruch turystyczny, zarówno zbiorowy, jak i indywidualny. Preferowane są jednak formy zorganizowane.
Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Polskie placówki dyplomatyczne
Brak polskiej placówki dyplomatycznej. Ambasador RP w Rijadzie (Arabia Saudyjska) akredytowany jest również w Sułtanacie Omanu.
Przedstawicielstwa dyplomatyczne akredytowane w Polsce (lub najbliższe)
Ambasada Sułtanatu Omanu
Clayallee 82
14195 Berlin
tel.: (0-0 49 30) 81 00 50
botschaft-oman@t-online.de